Park miejski w Kielcach

pod osłoną nocy i mgły


Dziesiątki razy przemierzamy go mknąć pośpiesznie do pracy, do szkoły, goniąc gdzieś za swoimi sprawami...
Jak rzadko jednak zatrzymujemy się w nim, aby uważnie wsłuchać się w wielowiekową historię jaką ma nam do opowiedzenia?
Czy potrafimy ją dostrzec na jego przestrzeni, wytężyć słuch w skupieniu i dowiedzieć się o czym szumi nam ponad 1000 jego starych drzew?
A przecież wystarczy tylko zwolnić, swój oddech uspokoić, otworzyć swoje serce, by móc wnet poczuć magiczną duszę naszego Parku…
Zachwycić się tym jego naturalnym pięknem, którego w tym smutnym pędzie przez życie, tak nieroztropnie nie zauważamy.
Pomyśleć o pokoleniach naszych dziadków i babć, którzy na jego terenie dozgonną miłość swą sobie wyznawali, nie pamiętając o tym, że kiedyś jedynie te drzewa ich słowa cicho szeptać innym będą...